Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Diagnostika strojů

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Chvojka Petr, Ph.D.
Ing. Burian David, Ph.D.
Ing. Janota Miroslav, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Výkonnost
Publikováno v: Aktuální trendy ve výzkumu a vývoji obráběcích strojů ll
Rok vydání: 2008
Rozsah stran: 25-34
Klíčová slova synchronní průměrování, cepstrum, rezonanční frekvence, Adash, hluková mapa, MPZ, OMA - operational modal analysis
Anotace: V příspěvku jsou shrnuty poznatky načerpané návštěvou odborných seminářů a školení doma i v zahraničí. Jde tedy v podstatě o reporty zahrnující nejzajímavější postřehy v rámci dané akce. Jde o následující semináře: Rotary machinery diagnostics (Kodaň, Dánsko), Aplikace expertních systémů (Praha), Nejnovější trendy ve vibrační diagnostice strojů (Ostrava), Seminář Akustika 2007, Mezinárodní konference IOMAC - International Operational Modal analysis Conference (Leuven).
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů