Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Verifikační testy stěračů

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Hudec Jan, Ph.D.
Ing. Skácel Pavel, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: V-08-057
Klíčová slova krytování, stěrače krytování, modelování stěračů
Anotace: Zpráva popisuje experimentální testy stěračů. Výsledky testů jsou použity pro verifikaci výpočtových modelů. Dále je popsán model jednoosého krytu včetne submodelu stěrače použitý pro výpočet pasivního odporu krytu.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů