Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Modelování tepelných procesů v pohonech s kuličkovými šrouby

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Horejš Otakar, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.4.2 Matematické modelování sdílení tepla a tepelných deformací v konstrukcích obráběcích strojů
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: V-08-046
Klíčová slova kuličkový šroub, přenos tepla, MKP, pohon
Anotace: Výzkumná zpráva se zabývá modelováním pohonů s kuličkovými šrouby z hlediska teplotních procesů a jejich vlivu na teplotně mechanický stav uložení kuličkového šroubu a stanovení chyby polohování pohybových os. Pokud je šroub oboustranně uložen vzniká tak uzavřená smyčka se zpětnou vazbou způsobená teplotní roztažností konstrukce. Zpráva obsahuje rešeršní část shrnující současný stav řešené problematiky. V dalších kapitolách je popsán vývoj a možnosti vlastního modelu, jehož základním principem je řešení v uzavřené smyčce umožňující aktualizaci zdrojů (v ložiscích) a odvodů tepla v čase s uvažováním okamžitého teplotně mechanického stavu pohonu. Model byl proveden jak pro nechlazený kuličkový šroub, tak pro šroub vnitřně chlazený. Dále jsou prezentovány výsledky experimentů na obráběcích strojích, které slouží k ověření matematického modelu.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů