Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Analýza rizik a bezpečnosti řady strojů SP 430

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Bradáč František, Ph.D.
doc. Ing. Blecha Petr, Ph.D.
Ing. Blecha Radim, Ph.D.
prof. Ing. Kolíbal Zdeněk, CSc.
Projekt: FI-IM3/003 | Řada soustružnických center SP 430
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: V-08-033
Klíčová slova analýza rizik, posouzení rizik, bezpečnost strojů
Anotace: V předkládané zprávě je řešena analýza rizik a bezpečnosti řady strojů SP 430 z produkce KOVOSVIT MAS, a.s. V první části zprávy jsou shrnuty výchozí informace o hodnocených strojích a proveden stručný rozbor současné normalizace a legislativní úpravy v ČR. Druhá část zprávy je zaměřena na konkrétní analýzu rizik a bezpečnosti u strojů SP 430.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů