Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Roční zpráva “Seismicky vyvážený obráběcí stroj” za rok 2008

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Ondráček Miroslav, Ph.D.
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Ing. Novotný Lukáš, Ph.D.
Ing. Hovorka Jiří, Ph.D.
Ing. Repák Tomáš
Ing. Rybář Pavel
Ing. Horejš Otakar, Ph.D.
Projekt: FI-IM5/081 | Seismicky vyvážený obráběcí stroj
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: V-08-062
Klíčová slova Seismicky vyvážený obráběcí stroj, aktivní tlumení vibrací, nekonvenční řízení, kompenzace teplotních deformací
Anotace: Roční zpráva za projekt seismicky vyváženého obráběcího stroje H80DD. Zpráva obsahuje navržené konstrukční varianty stroje H80DD, a topologickou optimalizaci stojanu vybrané varianty. Dále obsahuje návrh nekonvenčního řízení experimentálního stroje, návrh metody aktivního tlumení vibrací a návrh pokročilých metod kompenzací teplotních deformací.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů