Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Predikce dynamických vlastností pohonů os X, Y a Z návrhu stroje MMC 1500

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Ing. Sedláček Petr, Ph.D.
Ing. Rybář Pavel
Projekt: FI-IM4/003 | Obráběcí centrum MMC
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: V-08-037
Klíčová slova MKP, dynamické vlastnosti pohonu, komplexní model pohonu
Anotace: Zpráva shrnuje výsledky predikce dynamických vlastností pohonů os X, Y a Z stroje MMC 1500 a dosažitelných parametrů regulace. Posouzena je možnost zlepšení parametrů pohonu osy Y.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů