Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Návrh pohonů strojů Strojírny TYC řady FVC a FPPC a analýza jejich dynamických vlastností

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Ing. Rybář Pavel
Ing. Lysák Pavel
Ing. Veselý Jan, Ph.D.
Ing. Švéda Jiří, Ph.D.
Projekt: FI-IM3/025 | Vývoj portálového obráběcího centra FVC 160 CNC se zásobníkem nástrojů
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: V-08-028
Klíčová slova Návrh pohonů, optimalizace pohonů, komplexní modely pohybových os, dynamické vlastnosti pohonů, identifikace, MKP
Anotace: Zpráva shrnuje komplexní studii návrhu pohonů a analýzy jejich dynamických vlastností strojů Strojírny TYC řady FVC a FPPC.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů