Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Modelování mechanického chování elastomerových dorazů

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Skácel Pavel, Ph.D.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: V-08-027
Klíčová slova krytování, tlumiče krytování, elastomery, pryže
Anotace: Zpráva popisuje sestavení modelů mechanického chování elastomerových dorazů a verifikaci popisu materiálu měřením reálných vzorků. Výsledky modelu jsou využity v metodice volby vhodného dorazu.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů