Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Zkušební stanice pro testování tlumičů

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Stach Eduard, Ph.D.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: V-08-026
Klíčová slova krytování, tlumiče krytování
Anotace: Zpráva popisuje návrh zkušební stanice pro testování tlumičů krytování. Popsán je princip měření, hlavní skupiny konstrukce, provozní stavy stanice, řídící a diagnostický systém.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů