Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Lehké materiály pro teleskopické krytování: přehled existujících možností a MKP modelování materiálů

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Vrba Pavel, Ph.D.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: V-08-023
Klíčová slova krytování, lehké struktury, sendvičové konstrukce, hybridní konstrukce
Anotace: V první části zprávy je uvedeno rozdilení materiálů a jejich hlavních vlastností. Zároveň je zde vypracována rešerše lehkých materiálů (sendvičů), které je možné použít pro teleskopické krytování. V druhé části zprávy je pro vybrané sendvičové materiály provedena parametrická optimalizace metodou konečných prvků a v porovnání s ocelovými plechy vybrány vhodnější sendvičové materiály pro teleskopické kryty. Dále jsou zde uvedeny způsoby modelování těchto materiálů a výsledky výpočtů.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů