Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Návrh multifunkčního centra MFCQ

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Sedláček Petr, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Rybář Pavel
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Ing. Stach Eduard, Ph.D.
Projekt: 2A-2TP1/131 | Vývoj technologického pracoviště pro obrábění oběžných kol a dílců rotačních strojů
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: V-08-022
Klíčová slova statická, modální analýza, topologická optimalizace, dvouvřetenový vrézovací stroj
Anotace: Zpráva obsahuje topologickou optimalizaci rámu stroje, statickou a modální analýzu rámu stroje a základní popis polokonstrukčního provedení stroje.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů