Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Optimalizace stroje MMC1500

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Sedláček Petr, Ph.D.
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Ing. Rybář Pavel
Ing. Phamová Lucie
Projekt: FI-IM4/003 | Obráběcí centrum MMC
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: V-08-007
Klíčová slova rám stroje, MKP, analýza, optimalizace, komplexní model pohonu,
Anotace: Zpráva shrnuje výsledky topologické optimalizace a výpočty statické a modální analýzy rámu stroje MMC1500. Pro pohybovou osu X byl proveden návrth pohonu, na jehož základě byl vytvořen komplexní model pro vyhodnocení dynamických vlastností pohonu a simulaci dosažitelního nastavení parametrů řízení.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů