Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Kmitání stroje MCU630 po úpravách

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Novotný Lukáš, Ph.D.
Ing. Veselý Jan, Ph.D.
Ing. Janota Miroslav, Ph.D.
Projekt: FI-IM2/009 | Pětiosé obráběcí centrum MCU 630V - 5X
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: V-08-016
Klíčová slova pohon, řemen, kmitání
Anotace: Zpráva porovnává a hodnotí změny provedené na stroji MCU630 zejména z pohledu posuvné osy Y (rovnoměrnost chodu a kmitání).
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů