Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Software pro optimalizaci řezných podmínek

Typ výsledku: Software
Autoři za VCSVTT: Ing. Koukol Vladislav
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.6.1 Výrobní náklady
Rok vydání: 2009
Klíčová slova software, optimalizace, řezné podmínky
Anotace: Optimalizace řezných podmínek se dotýká každého podniku, který se zabývá obráběním, a představuje významnou oblast ekonomiky těchto podniků. V současné době není optimalizace řezných podmínek v podnicích téměř využívána. Pravěipodobným důvodem je její náročnost na vstupní data a možná neznalost problematiky. Proto byl navržen software pro výpočet optimálních řezných podmínek, jako podpora technologické přípravy výroby. Do procesu optimalizace řezných podmínek vstupují data jak ekonomická, tak technická. Tato data se musí vzájemně propojit, abychom mohli provést tuto optimalizaci. Tímto můžeme získat optimální řezné podmínky dle zvoleného optimalizačního kritéria a v rámci omezujících podmínek.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů