Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Stanice pro testování opotřebení valivých a kluzných vodících elementů

Typ výsledku: Prototyp
Autoři za VCSVTT: Ing. Hudec Jan, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ostatní autoři: Vosolsobě, J.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Rok vydání: 2009
Klíčová slova opotřebení kluzných elementů, opotřebení valivých elementů
Anotace: Testovací stanice s možností upnutí a testování opotřebení kluzných a valivých elementů jejich smýkaním, resp. odvalováním. Vlastní opotřebení se vyhodnocuje mimo stanici měřením úbytku materiálu. Stanice dovoluje měřit odpor elementu proti pohybu
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů