Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Coupled Model of the Spindle and Machine Tool Frame

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.4.3 Virtuální modely obráběcích strojů
Publikováno v: Journal of Machine Engineering
Rok vydání: 2009
Rozsah stran: 32-44
Klíčová slova dynamické vlastnosti vřeten, produktivita obrábění, rám a vřeteno stroje, propojené modely, modální dekompozice
Anotace: Vliv rámu obráběcího stroje na dynamické vlastnosti vřeten a nástrojů jsou vyšetřovány na příkladu reálného obráběcího stroje. Model celého mechanického systému je vytvořen jako propojená soustava jednotlivých submodelů nástroje, vřetena a rámu stroje. Experimentální verifikace modelu ukazuje dobrou shodu ve výpočtu kritických frekvencí a jejich poddajností. Pomocí modelu bylo prokázáno, že rám stroje může být hlavním limitem dynamických možností celé soustavy, především v případě obrábění tuhými a kompaktními nástroji.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů