Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Prediction of Sealing Wiper Resistance Force

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Hudec Jan, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ostatní autoři: Skácel, P.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Publikováno v: The Proceedings of the 8th YSESM - Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Rok vydání: 2009
Rozsah stran: 26-27
Klíčová slova Těsnící stěrač, teleskopický kryt, virtuální model
Anotace: Článek popisuje simulaci mechanického chování stěrače krytování při cyklickém zatěžování. Byl vyvinut matematický model pro predikci deformací a odporové síly stěrače způsobené jeho předpětím v průběhu zatěžovacího cyklu. Byly diskutovány faktory ovlivňující chování stěrače.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů