Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Complex Model of Telescopic Cover

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Hudec Jan, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Publikováno v: The Proceedings of the 9th ETRIA World TRIZFuture Conference
Rok vydání: 2009
Rozsah stran: 776-119
Klíčová slova Komplexní model, teleskopický kryt
Anotace: Tento příspěvek popisuje komplexní přístup při vývoji systému a vysvětluje podmínky a důvody jeho použití. Základem je analýza vlastností všech komponent pro zjištění jejich budoucích interakcí v systému.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů