Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Resistance of Telescopic Cover Sealing

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Hudec Jan, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Bárta Pavel, Ph.D.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Publikováno v: The Proceedings of the 26th DANUBIA - ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics
Rok vydání: 2009
Rozsah stran: 75-76
Klíčová slova Těsnící stěrač, teleskopický kryt, odpor těsnění
Anotace: Počítačová simulace a charakteristika odporové síly stěrače predikuje průběh deformace segmentů krytování a případné problémy s těsněním způsobené předpětím stěrače. Také je možné predikovat třecí síly v průběhu roztažení krytu.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů