Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Návrh a testování strojů s mechatronickými principy jejich statického a dynamického chování

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Strakoš Petr, Ph.D.
Ing. Hornych Tomáš, Ph.D.
Ing. Hovorka Jiří, Ph.D.
Projekt: FI-IM5/121 | Mechatronický koncept vodorovných strojů
Rok vydání: 2009
Číslo vydání: V-09-089
Klíčová slova obráběcí stroj, přídavné odměřování, kompenzace chyby
Anotace: Zpráva se zabývá shrnutím výsledků návrhu a implementace přídavných mechatronických technologií na prototyp stroje MK-1 a MK-2.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů