Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Návrh a konstrukce vřeten

Typ výsledku: Audiovizuální tvorba
Autoři za VCSVTT: Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Holkup Tomáš, Ph.D.
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.4.1A Submodeling komponentů a uzlů obráběcích strojů
Rok vydání: 2010
Klíčová slova statické vlastnosti vřeten, dynamické vlastnosti vřeten, teplotně-mechanické vlastnosti vřeten
Anotace: Prezentace popisuje postup návrhu vřeten. Popsány jsou modely pro ověření statických, dynamických a teplotně-mechanických vlastností vřeten a jejich aplikace.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů