Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Pohon s průvlakovým motorem

Typ výsledku: Funkční vzorek
Autoři za VCSVTT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Ostatní autoři: Zbožínek, R.
Projekt: FI-IM5/081 | Seismicky vyvážený obráběcí stroj
Rok vydání: 2010
Klíčová slova Elektromatice, kompaktní rozměry
Anotace: Pohon s průvlakovým motorem (elektromatice) má kompaktní rozměry pro zabudování do konstrukcí obráběcích strojů. Výhodou je vynechání vloženého řemenového převodu. Motor pohonu je chlazen průtokem chladicí vody. Nedochází k přenosu tepla do konstrukce stroje.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů