Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Seismicky vyvážený obráběcí stroj H 80DOUBLE DRIVE

Typ výsledku: Funkční vzorek
Autoři za VCSVTT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Ostatní autoři: Zbožínek, R.
Projekt: FI-IM5/081 | Seismicky vyvážený obráběcí stroj
Rok vydání: 2010
Klíčová slova Zdvojený pohon, plovoucí princip, elektromatice, aktivní tlumení vibrací, kompenzace teplotních deformací
Anotace: Stroj H 80DOUBLE DRIVE má zdvojený pohon v ose X a plovoucí princip v ose Z. Zdvojení pohonu přináší významný efekt vysokého poměru zástavbové šířky stroje ku dosažitelnému příčnému zdvihu v ose X. Pro zlepšení dynamiky osy X je použita metoda aktivního tlumení vibrací. V ose Z jsou použity pohony s průvlakovým motorem (elektromatice). Stroj používá pokročilé metody kompenzací teplotních deformací a nekonvenční řízení při použití zdvojeného pohonu a plovoucího principu. Stroj je uložen na speciálním základu umožňující minimalizovat parazitní účinky reakčních momentových sil.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů