Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Řízený dynamický hltič vibrací

Typ výsledku: Funkční vzorek
Autoři za VCSVTT: Ing. Novotný Lukáš, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Ostatní autoři: Zbožínek, R.
Projekt: FI-IM5/081 | Seismicky vyvážený obráběcí stroj
Rok vydání: 2010
Klíčová slova Obráběcí stroje, posuvové osy, pohony, vibrace, potlačování vibrací, tlumení vibrací, aktivní potlačování vibrací, aktivní dynamický hltič.
Anotace: Jedná se o autonomní zařízení, vybavené vlastní řídicí jednotkou, které je určené k řízenému snižování vibrací struktur CNC obráběcích strojů.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů