Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Modeling of Passive Forces of Machine Tool Covers

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Hudec Jan, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Publikováno v: Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing
Rok vydání: 2010
Rozsah stran: 892-901
Klíčová slova kryt obráběcího stroje, modelování pasivních odporů, kompenzace pasivních odporů
Anotace: Pasivní odpory působí proti pohybu os a ovlivňují tím jejich dynamické vlastnosti a přesnost. Příspěvek popisuje predikci pasivních odporů pomocí virtuálního modelu. Model popisuje působení mezi poddajnými segmenty krytu a těsnícími stěrači. Výslední deformace je spolu s koeficienty potřebná pro výpočet pasivního odporu krytu. Pasivní odpor je také závislý na poloze (roztažení) krytu. V příspěvku je také prezentováno porovnání výsledků modelu a měření.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů