Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Virtuální modelování krytování obráběcích strojů

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Hudec Jan, Ph.D.
Ing. Mašek Jan
Ostatní autoři: Vosolsobě, J.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Publikováno v: MM Průmyslové spektrum
Rok vydání: 2010
Rozsah stran: 38-40
Klíčová slova kryty obráběcích strojů, MKP, submodeling, optimalizace
Anotace: Článek popisuje sestavení virtuálního modelu krytování obráběcího stroje a aplikaci tohoto modelu při optimalizaci připojení krytu k pohonu obráběcího stroje.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů