Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Simulation of Dynamic Properties of a Spindle and Tool System coupled with a Machine Tool Frame

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Ing. Janota Miroslav, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.4.3 Virtuální modely obráběcích strojů
Publikováno v: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Rok vydání: 2010
Rozsah stran: 1-10
Klíčová slova dynamické vlastnosti vřeten, produktivita obrábění, propojený model vřetena a rámu stroje, MKP
Anotace: Výkonnost obrábění závisí na dynamických vlastnostech celého systému nástroj-vřeteno-rám obráběcího stroje.Vliv vlastností rámu stroje na dynamické vlastnosti vyšetřované na konci nástroje je v článku studován experimentálně i simulačně s využitím propojeného modelu. Propojený model celého mechanického systému je vytvořen spojením detailního modelu vřetena a MKP modelu stroje. Změna dynamických vlastností vřetena a nástroje vlivem rámu stroje je ukázána pomocí propojeného modelu. Model byl experimentálně ověřen měřením FRF i testy obrábění.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů