Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Laserové svařování na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, VCSVTT

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Ambrož Petr
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.4.1 Výzkum laserových technologií
Publikováno v: Technický týdeník
Rok vydání: 2010
Rozsah stran: 1
Klíčová slova laser, svařování, svařitelnost
Anotace: Tento článek se zabývá svařitelností obtížně svařitelných materiálů a jejich kombinací ve VCSVTT. Je popsána metodika a pro každou kombinaci materiálů optimalizován svařovací proces s ohledem na výslednou pevnost v tahu. Veškeré experimenty byly provedeny na pevnolátkovém laseru GSI LUMONICS JK701H o výstupním výkonu 550W.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů