Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Laser welding of metal materials

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Ambrož Petr
Ostatní autoři: Dunovský, J.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.4.1 Výzkum laserových technologií
Publikováno v: Sborník příspěvků 19. mezinárodní konference metalurgie a materiálů (METAL 2010)
Rok vydání: 2010
Rozsah stran: 92
Klíčová slova laser, svařování, svařitelnost
Anotace: V práci jsou prezentovány výsledky svařitelnosti kovových matriálů laserem. Příspěvek se zabývá svařitelností konstrukčních a korozivzdorných ocelí, slitin hliníku a mědi, litin a jejich kombinací. proces svařování byl optimalizován s ohledem na výslednou pevnost spoje jako hlavní kritérium. Experimenty byly provedeny na pevnolátkovém Nd:YAG laseru GSI Lumonics JK701H o výstupním výkonu 550W.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů