Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Stavba nosných soustav

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Ing. Lysák Pavel
Ing. Hovorka Jiří, Ph.D.
Ing. Diviš Ivan
doc. Ing. Lašová Václava, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.2.2A Nekonvenční materiály
Publikováno v: Obráběcí stroje a technologie na EMO Milano 2009
Rok vydání: 2010
Rozsah stran: 93-102
Klíčová slova obráběcí stroj, rám stroje, nekonvenční materiál, kompozitní materiály, polymereton, beton, granit
Anotace:

Příspěvek hodnotí aktuální stav využívaných materiálů pro stavbu nosných soustav. Dále je představena aktuální nabídka firem produkujících nekonvenční materiály a materiálové struktury pro stavbu nosných dílů výrobních strojů. Prezentovány jsou nabídky výrobců dílců z cementového betonu, polymerbetonu, granitu i vláknových kompozitů. V závěru jsou představeny některé zajímavé nosné struktury obráběcích strojů.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů