Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Virtual Evaluation of Machine Tool Cover Passive Forces Using a Cover Complex Model

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Hudec Jan, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Publikováno v: Journal of Machine Engineering
Rok vydání: 2010
Rozsah stran: 70-80
Klíčová slova Krytování obráběcích strojů, odpor teleskopického krytování, modelování pasivních odporů, kompenzace pasivních odporů
Anotace: Příspěvek popisuje predikci pasivních odporů krytu pomocí komplexního modelu krytování. Model počítá interakce mezi segmenty krytu a stěračem. Výsledné deformace segmentů a stěračů jsou použity k výpočtu celkového pasivního odporu krytů. Dále je presentováno porovnání výpočtového modelu a měření reálného krytu.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů