Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Thermo-mechanical model of spindles

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Holkup Tomáš, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Zelený Jaromír, CSc.
Ostatní autoři: Cao, H.; Altintas, Y.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.4.1A Submodeling komponentů a uzlů obráběcích strojů
Publikováno v: CIRP Annals 2010: Manufacturing Technology (volume 59/1)
Rok vydání: 2010
Rozsah stran: 365-368
Klíčová slova Vřeteno, teplota, metoda konečných prvků (MKP)
Anotace: Článek představuje vyvinutý teplotně-mechanický model vřeten s valivými ložisky. Model je založen na MKP, uvažuje zdroje tepla, jeho šíření do konstrukce a teplotní roztažnost, která výrazně ovlivňuje i mechanické vlastnosti vřeten.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů