Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Nové pokročilé komponenty obráběcích strojů

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Švéda Jiří, Ph.D.
Ing. Diviš Ivan
Ing. Hornych Tomáš, Ph.D.
Ing. Ondráček Miroslav, Ph.D.
Ing. Černý Jan
Ing. Červenka Jaroslav
Ing. Hovorka Jiří, Ph.D.
Ing. Koubek Jan, Ph.D.
Bc. Kubera Ondřej
Ing. Novotný Lukáš, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.2.1 Stavba pokročilých komponentů a uzlů a jejich energetická náročnost
Rok vydání: 2010
Číslo vydání: V-10-086
Klíčová slova přesnost stroje, laserové odměřování, potlačení vibrací, otočný stůl
Anotace: Zpráva pojednává o nových možnostech odměřování geometrických deformací strojů. Navržené systémy řeší jak dynamické deformace za pohybu stroje, tak statické odměřování kompenzací v pracovním prostoru. Dalším tématem je využití pomocné mechanické vazby pro zvýšení přesnosti a dynamiky tězkých strojů. Zpráva se také zabývá možnostmi konstrukčních řešení otočných stolů a možnostmi jejich pohonů. Dalším tématem je potlačování vibrací obrobku pomocí aktivního dynamického hltiče. Dále je popsána konstrukce a celkové řešení experimentálního standu Siemens s řídicím systémem Sinumerik 840D sl, který umožnuje praktické testování zásahů a úprav do řídicího systému.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů