Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Identifikace meze stability pomocí měřící aplikace

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Horný Tomáš
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.1.1 Řezné nástroje
Rok vydání: 2010
Číslo vydání: V-10-080
Klíčová slova Frézování, stabilita, zvuk, LabVIEW, měřící aplikace
Anotace: Tato výzkumná zpráva navazuje na výzkum problematiky stabilního a nestabilního obrábění z předchozího roku. Cílem výzkumu v tomto roce bylo vytvoření, odladění měřící aplikace pro samočinné detekování meze stability a první ověření její funkce při frézovací operaci.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů