Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Modelování lineárních i nelineárních samobuzených kmitů při obrábění

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Fojtů Petr, Ph.D.
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.1.3 Modelování lineárních i nelineárních samobuzených kmitů při obrábění
Rok vydání: 2010
Číslo vydání: V-10-054
Klíčová slova samobuzené kmitání, chvění, stabilita, frézování, soustružení
Anotace: Zpráva popisuje další modifikace jednoduchého modelu soustružení a jejich vliv na stabilitu. Uvádí výsledky experimentálního ověření komplexního modelu frézování. Prezentuje první výsledky experimentálních měření při soustružení.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů