Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Závěrečná zpráva projektu 1.4.2 za rok 2010

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Horejš Otakar, Ph.D.
Ing. Kohút Peter, Ph.D.
Ing. Mareš Martin, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.4.2 Teplotně-mechanické simulace obráběcích strojů
Rok vydání: 2010
Číslo vydání: V-10-037
Klíčová slova MKP, řízení, součinitel přestupu tepla, obráběcí stroj, zdroj tepla
Anotace: Výzkumná zpráva se zabývá zpřesňováním MKP modelů pomocí konvektivní okrajové podmínky a experiemntálním stanovením součinitele přestupu tepla v konstrukci obráběcích strojů. Další kapitola je zaměřena na identifikaci zdrojů tepla v komponentech obráběcích strojů pomocí metody, která je založena na principu přenosových funkcí. V poslední kapitole je popsán mechatronický přístup k modelování a řízení teplotních úhlových deformací pinoly pomocí superpozice přenosových funkcí.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů