Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Vyhledávání stabilních oblastí při obrábění strojů

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Dr. Trmal Ing. Jiří
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Ing. Janota Miroslav, Ph.D.
Ostatní autoři: Poláček, M.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.2.1 Měření a diagnostika obráběcích strojů
Rok vydání: 2010
Číslo vydání: V-10-034
Klíčová slova Stabilita obrábění, frézování, soustružení, obráběcí stroje
Anotace: Zpráva uvádí přehled metod, kterým je možné vyhledat stabilní řezné podmínky pro obrábění při operacích frézování a soustružení.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů