Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Výpůjčky


Po úspěšné registraci se student stává uživatelem půjčovny. Uživatel si na základě předešlé rezervace může zdarma vypůjčit měřicí přístroj, aparaturu a veškeré vybavení s přístrojem nebo aparaturou související.

Podmínky stanovuje výpůjční řád půjčovny. Vztah mezi půjčovnou a uživatelem upravuje smlouva o výpůjčce.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů