Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

NX3062


Označení: NX3062

Specifikace:

Jednotka pro měření geometrických rozměrů.

Stav: Volné
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů