Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Registrace


Pokud student splňuje podmínky pro uživatele dané půjčovním řádem, lze jej zaregistrovat do seznamu uživatelů půjčovny a založit mu registrační kartu.

Uživatelem se fyzická osoba stává na základě předložení studentského průkazu nebo zaměstnaneckého průkazu ČVUT v Praze. K povinnostem uživatele patří seznámit se s půjčovním řádem a při vypůjčení přístroje podepsat tištěnou smlouvy o výpujčce, kterou stvrzuje, že souhlasí s podmínkami půjčování. Smlouva o výpůjčce upravuje vztah mezi půjčovnou a uživatelem.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů