Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Příklady realizací


Na této stránce naleznete zprávy o realizacích řešených doktorandy ČVUT s pomocí měřicí techniky zakoupené v rámci projektu „Půjčovna mobilní měřicí a laboratorní techniky pro doktorandy“. Vedle doporučení jak např. správně nakonfigurovat měřicí řetězec, zde budou uvedeny zkušenosti s jednotlivými přístroji, upozornění na eventuální problémy a chyby, jichž se doktorand dopustil a jejich následné řešení. Takto by měla vzniknout databáze neocenitelných zkušeností, doporučení, ale i „slepých uliček“ pro každý typ přístroje. Zároveň mohou být tyto zprávy inspirací pro další studenty, jak tuto techniku využít ve své doktorské práci.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů