Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Půjčovna mobilní měřicí a laboratorní techniky pro doktorandy


Půjčovna mobilní měřicí a laboratorní techniky (dále jen „Půjčovna“) je určena doktorandům všech fakult ČVUT v Praze. Hlavním posláním Půjčovny je možnost zapůjčit doktorandům vybrané drahé přístroje a měřicí aparatury. Tyto přístroje mají být prostředkem pro úspěšná řešení, získání kvalitních výsledků ve vědeckých a zejména doktorských pracích doktorandů tak, aby úroveň výzkumu dosahovala světových parametrů. Půjčovna poskytuje doktorandům ČVUT měřicí aparaturu zcela zdarma po dobu určenou půjčovním řádem. Každý doktorand má tak možnost zapůjčit si přístroj, který mu bude nápomocen v jeho vlastním výzkumu.

Smyslem Půjčovny je větší samostatnost a odpovědnost studentů za práci. Otevírá jim další možnost přístupu k moderním technickým zařízením a zvyšuje tak motivaci ke studiu – vyšší míra samostatnosti je předpokladem lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Projekt přímo podporuje práci studentů v oblasti výzkumu a vývoje a zvyšuje flexibilitu práce studentů. Dále podporuje práci v terénu a spolupráci s průmyslem a podniky.

Cílem Půjčovny je podporovat především takové aktivity studentů, při kterých se snaží spolupracovat s průmyslem a komerční sférou a kdy experiment provádějí například přímo ve výrobní hale nebo jiném přirozeném prostředí zkoumaného objektu. Je snahou, aby studenti, kteří při své práci spolupracují účinně s průmyslem, byli nějakým způsobem dále motivováni a aby přístup ke drahým přístrojům byl co možná nejvíce podporován.

O projektu Půjčovna se více dozvíte ZDE.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů