Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Inovační vouchery

Vývoj LED osvětlení s modulárním systémem montáže

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Doba trvání: 2017
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Sova Jiří
Řešitelé za RCMT: Ing. Sova Jiří | hlavní řešitel RCMT

Anotace

Předmětem projektu je inovace produktu LED světla. Cílem projektu je: - Návrh koncepce řešení nosného tělesa LED svítidla a modulárního systému montáže svítidel - Návrh a vývoj designu svítidla a závěsného systému - Návrh a vývoj systému snadné demontáže deskového plošného modulu - Návrh vyměnitelné osvětlovací části svítidla - Návrh a vývoj konstrukčního řešení svítidla s přihlédnutím k technologickému vybavení výroby - Konzultace technologického vybavení výroby s přihlédnutím k dosažení co nejkratší doby výroby osvětlení. Finanční prostředky z inovačního voucheru umožní aktivní zapojení poskytovatele znalostí a žadatele při řešení nové modulární řady osvětlení a zvýšení konkurence schopnosti firmy z pohledu schopnosti operativně řešit zákaznická řešení osvětlení pracovních prostor.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů