Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV20596

Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • TOS VARNSDORF a.s.
  • VÚTS, a.s.
Doba trvání: 2017, 2018, 2019
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Stach Eduard, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Kozlok Tomáš | hlavní řešitel za příjemce TOS VARNSDORF
Ing. Vencl Tomáš | hlavní řešitel za dalšího účastníka VÚTS
Řešitelé za RCMT: Ing. Horejš Otakar, Ph.D. | teplotně mechanické modely
Ing. Kekula Josef, Ph.D. | vývoj strojů
Ing. Kohút Peter, Ph.D. | teplotně mechanické modely
Ing. Mareš Martin, Ph.D. | pokročilé teplotní kompenzace
Ing. Ondráček Miroslav, Ph.D. | řešitel RCMT
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka RCMT
Ing. Stach Eduard, Ph.D. | hlavní řešitel RCMT

Anotace

Cílem projektu je návrh, vývoj, výroba a zkoušky technologického příslušenství - frézovacích hlav, disponující vysokými technickými parametry, které zcela zásadním způsob rozšiřují technologické využití obráběcích strojů. Aby nedocházelo k degradaci parametrů obráběcího stroje, je nezbytně nutné, aby se parametry frézovacích hlav limitně blížily parametrům obráběcího stroje, u kterého jsou aplikovány.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV20596.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů