Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV20134

Výzkum a vývoj vysokootáčkových, vysokotlakých čerpadel

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
  • SIGMA GROUP a. s.
  • Univerzita Palackého v Olomouci
Doba trvání: 2017, 2018, 2019, 2020
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Burian David, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Hansgut Rudolf | hlavní řešitel za příjemce SIGMA
Ing. Šputa Oldřich | hlavní řešitel za dalšího účastníka Centrum hydraulického výzkumu
prof. RNDr. Mašláň Miroslav, CSc. | hlavní řešitel za dalšího účastníka UPOL
Řešitelé za RCMT: Ing. Burian David, Ph.D. | hlavní řešitel dalšího uchazeče RCMT
Ing. Červenka Jaroslav | konstrukce
Ing. Chvojka Petr, Ph.D. | řešitel RCMT
Ing. Janota Miroslav, Ph.D. | měření vibrací, modální analýza
Ing. Machyl Jan, Ph.D. | senzorika, měření

Anotace

Cílem projektu je výzkum, vývoj a výroba funkčního vzorku vysokootáčkového napájecího čerpadla.
Tzn. výzkum průtočných částí čerpadla, se zaměřením na dosažení potřebných výkonových parametrů a zlepšení dynamického chování při vysokých provozních otáčkách, při respektování technologických požadavků výroby jeho odlitků k zajištění jejich vnitřní kvality.
Dále výzkum a konstrukční vývoj zaměřený na řešení všech uzlů napájecího čerpadla s extrémními otáčkami, zejména ložiskové uzly, uzel mechanické ucpávky a vyrovnávací zařízení pro axiální tah.
Následně výroba funkčního vzorku čerpadla, jeho zkoušky a hodnocení splnění požadavků, při současném rozšíření zkušeností s vývojem vysokootáčkových čerpadel obdobné konstrukce, pro využití nově získaných znalostí k inovacím dalších čerpadel z výrobního sortimentu SIGMY.
V neposlední řadě dojde při řešení projektu navíc k realizaci náročných experimentálních měření a numerických simulací, na vyšší úrovni než byla
doposud v SIGMĚ prováděna, a vyžadujících těsnou spolupráci s výzkumnými pracovišti vysokých škol. Získané zkušenosti tak budou mít pozitivní dopad na schopnost podniku realizovat výzkum a vývoj.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV20143

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů