Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV20226

Laserová technologie pro aditivní a hybridní výrobu z kovů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • KOVOSVIT MAS, a.s.
  • LaserTherm spol. s r.o.
Doba trvání: 2017, 2018, 2019
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Koubek Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Heinrich Petr | hlavní řešitel za příjemce KMAS
Ing. Steidl Petr, Ph.D. | hlavní řešitel za dalšího účastníka LaserTherm
Řešitelé za RCMT: Ing. Koubek Jan, Ph.D. | hlavní řešitel RCMT
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel RCMT

Anotace

Hlavním cílem projektu je vytvoření verifikované laserová technologie pro aditivní a hybridní výrobu z kovů, určenou zejména pro aplikace v energetice. Výzkum a vývoj v oblasti laserových aditivních a hybridních technologií z kovových materiálů je zaměřen na techniky, které umožní zvýšit užitné vlastnosti vysoce namáhaných dílců při minimalizaci časových a finančních nákladů na jejich dílčí modifikaci (funkční návar) výrobu, opravu a nebo rekonstrukci jejich tvaru. Bude vytvořen soubor verifikovaných technologických procesních parametrů, které umožní aplikovat pokročilé a nové druhy funkčních kovových návarů, případně výrobu celých dílců pro aplikace ve strojírenství, zejména v energetice. Formálně budou verifikované procesní parametry technologií popsány v databázi a v programové nadstavbě CAM systému. Verifikace bude provedena na vlastním vyvinutém stroji a s užitím vlastních vyvinutých procesních laserových hlavic.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV20226.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů