Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV20607

Nelaserová technologie pro aditivní a hybridní výrobu z kovů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • KOVOSVIT MAS, a.s.
Doba trvání: 2017, 2018, 2019
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Fornůsek Tomáš
Řešitelé za účastníky: Ing. Heinrich Petr | hlavní řešitel za příjemce KMAS
Řešitelé za RCMT: Ing. Diviš Ivan | aplikace
Ing. Fojtů Olena | řízení strojů
Ing. Fojtů Petr, Ph.D. | řízení strojů
Ing. Fornůsek Tomáš | CNC specialista
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel dalšího uchazeče RCMT

Anotace

Hlavním cílem projektu je vytvoření verifikované nelaserové technologie pro aditivní a hybridní výrobu z kovů, určenou zejména pro aplikace ocelových materiálů v běžném strojírenství. Výzkum a vývoj v oblasti nelaserových aditivních a hybridních technologií z kovových materiálů je zaměřen na výzkum samotné technologie navařování materiálu pomocí nestandardního využití elektrického oblouku a na optimalizaci procesních parametrů navařování různých typů geometrických částí strojních dílců. Bude vytvořen soubor verifikovaných technologických procesních parametrů, které umožní aplikovat standardní uhlíkové, speciální jemnozrnné, otěruvzdorné a nerezové oceli jako návary, ale především jako funkční části, nebo pro stavbu celých dílců. Formálně budou verifikované procesní parametry technologií popsány v databázi a v programové nadstavbě CAM systému. Verifikace bude provedena na vlastním vyvinutém zkušebním zařízení a na prototypu hybridního stroje umožňujícího v jednom pracovním prostoru obrábění i navařování materiálu.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV20607.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů