Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

EPSILON

TH02010680

Inovace klíčových konstrukčních uzlů vodní turbíny

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
  • M a v e l, a.s.
Doba trvání: 2017, 2018, 2019
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Hovorka Jiří, Ph.D. | odpovědný řešitel za příjemce
Ing. Tatíček František, Ph.D | hlavní řešitel za ČVUT
Řešitelé za RCMT: Šindler Jaroslav | vedoucí odborného týmu RCMT
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | odpovědný řešitel za RCMT

Anotace

Hlavním cílem řešení projektu je inovace procesu výroby klíčových částí vodních turbín s ohledem na snižování energetické náročnosti při výrobě.

Pro posílení konkurenceschopnosti je nutná okamžitá adaptabilita na požadavky trhu, což umožňuje náhrada odlitků ocelovými svařovanými konstrukcemi, s čímž je spojeno zvýšení produktivity výroby a zkrácení doby uvedení výrobku na trh. Při využívání ocelových svařovaných konstrukcí je přitom nutné uvažovat interdisciplinaritu jednotlivých výrobních technologií (tváření, svařování, návary a povrchové úpravy) s ohledem na výsledky moderních výpočetních metod topologické a parametrické optimalizace a praktických zkoušek a testů řady vzorků. Doprovodným cílem je metodika tvorby součástí vodních turbín s důrazem na predikovanou životnost.

Projekt TH02010680 je řešen s finanční podporou TA ČR | výzva EPSILON.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů