Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

EPSILON

TH02010515

Vřeteník HS180 pro horizontální vyvrtávačky

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
  • VTL Blansko, a.s.
Doba trvání: 2017, 2018, 2019
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Hasoň František | odpovědný řešitel za příjemce
Řešitelé za RCMT: Ing. Stach Eduard, Ph.D. | vedoucí odborného týmu RCMT
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu

Anotace

Cílem projektu je vyvinout, realizovat, proměřit a testovat funkční vzorek vřeteníku HS180 pro horizontální vyvrtávací stroje. Hlavními inovativními znaky vřeteníku bude pokročilý systém měření a kompenzací statických a teplotních deformací vřeteníku. Budou uplatněny pokročilé technologie aktivních kompenzací účinku hmotnosti přesouvaných hmot a teplotních deformací, které budou získány na základě výzkumu, měření a diagnostiky provedeného v tomto projektu. Vřeteník se bude vyznačovat zejména parametry zvýšené přesnosti a statické a dynamické tuhosti v porovnání se standardními řešeními. Uvedenými technickými parametry a výkonností bude dosahovat špičkových parametrů světové úrovně a stane se tak nadstandardním produktem. Nový vřeteník bude navrhován nejmodernějšími technickými postupy s uplatněním optimalizací založených na mechatronických modelech a na dynamických teplotně-mechanických modelech skříně vřeteníku a uložení vřetena. Po částečné modifikaci skříně vřeteníku bude díky kompaktnosti řešení možné vřeteník použít pro stávající horizontální vyvrtávací stroje záměnou za původní vřeteník.

Projekt TH02010515 je řešen s finanční podporou TA ČR | výzva EPSILON.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů