Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

EPSILON

TH02010942

Robotická obráběcí hlava

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
  • TRATEC - cz, s. r. o.
Doba trvání: 2017, 2018, 2019, 2020
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Švéda Jiří, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Lemfeld Jan ml. | odpovědný řešitel za příjemce
Řešitelé za RCMT: Ing. Chládek Štěpán, Ph.D. | řízení a řídicí systémy
Ing. Fiala Štěpán | matematické modely a dynamické simulace
Ing. Fojtů Petr, Ph.D. | vedoucí odborného týmu RCMT
Ing. Švéda Jiří, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu
Ing. Vavruška Petr, Ph.D. | technologie

Anotace

Hlavním cílem projektu je vyvinout výměnnou obráběcí hlavu zejména pro horizontální obráběcí stroje, která by byla tvořena průmyslovým robotem nesoucím pracovní vřeteno. Navrhované řešení umožní oproti standartním obráběcím hlavám lehké obráběcí aplikace i v komplikovaných místech bez nutnosti manipulace s obrobkem. Projekt je zaměřen na komplexní vývoj nové robotické obráběcí hlavy včetně propojení s řídicím systémem stroje, návrh řízení hlavy v interakci s pohybovými osami stroje, vývoj nástroje pro plánování trajektorie s ohledem na dynamické parametry stroje a robotu a vývoj automatické kalibrace. Výhodou navrhovaného řešení je jeho komplexnost, kdy je možné robot v mezičase využít také pro standardní výměnu nástrojů mezi zásobníkem a vřetenem stroje nebo jiné aplikace.

Projekt TH02010942 je řešen s finanční podporou TA ČR | výzva EPSILON.

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů